Księgowość

OFERTA - KSIĘGOWOŚĆ (OUTSOURCING KSIĘGOWOŚCI)

Kompleksowe usługi księgowe to główny obszar naszej działalności. W ramach współpracy przejmujemy na siebie wszystkie obowiązki księgowo-podatkowe, dzięki czemu właściciele firm mają możliwość skupienia całej uwagi na prowadzeniu działalności. Na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwa reprezentujemy naszych klientów przed urzędami skarbowymi a wszelkie kontrole odbywają się w naszej siedzibie. W codziennej pracy nie skupiamy się jedynie na obliczaniu podatków – w ramach podstawowej usługi księgowej każdy klient bez względu na formę prowadzonej ewidencji czy skalę działań otrzymuje dopasowany do działalności raport przedstawiający jego sytuację finansową. W cenie obsługi księgowej zawarte jest również bieżące doradztwo księgowo gospodarcze.

Ponadto w ramach podstawowej obsługi księgowej:

 • stosujemy optymalizację podatkową czyli właściwy dobór formy opodatkowania i stosowanie rozwiązań mających na celu zmniejszenie obciążeń podatkowych
 • w razie potrzeby realizujemy poszczególne zadania na miejscu u klienta lub na jego systemie księgowym
 • optymalizujemy obieg dokumentów
 • wprowadzamy szereg rozwiązań mających na celu zoptymalizowanie procesów zachodzących pomiędzy biurem rachunkowym a klientem
 • zapewniamy szerokie wsparcie podczas otwierania i rozwoju biznesu

Usługi księgowe obejmują :

 • prowadzenie ewidencji ryczałtu
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR)
 • prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość)
 • prowadzenie ewidencji VAT
 • rozliczanie najmu prywatnego
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia
 • kalkulację bieżących zobowiązań podatkowych
 • sporządzanie deklaracji do US
 • sporządzanie sprawozdań do GUS, NBP
 • sporządzanie rocznych rozliczeń, zeznań i sprawozdań finansowych

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałym zakresem oferowanych usług: