kadry i płace

OFERTA - USŁUGI KADROWO PŁACOWE

Niezbędnym uzupełnieniem usług księgowych jest kompleksowa obsługa kadrowo płacowa. W ramach współpracy oferujemy prowadzenie dokumentacji kadrowej i rozliczeń płacowych z zachowaniem pełnej poufności danych. Usługa obejmuje również doradztwo w zakresie najkorzystniejszych rozwiązań z zakresu zatrudniania kadry i wynagrodzeń. Zakres usług jest w pełni elastyczny, dostosowany do potrzeb klienta. W trudnych i skomplikowanych przypadkach współpracujemy z Radcą Prawnym specjalizującym się w Prawie Pracy oraz ze specjalistą z zakresu zagadnień BHP.

Przejęcie prowadzenia spraw płacowo kadrowych przez biuro rachunkowe niesie za sobą szereg korzyści. Poza oszczędnościami i przeniesieniem na biuro odpowiedzialności najbardziej docenianą przez naszych klientów korzyścią jest całkowita poufność wrażliwych danych pracowniczych.

W ramach usługi prowadzenia kadr oferujemy:

 • sporządzanie umów o pracę
 • sporządzanie umów zleceń, o dzieło
 • prowadzenie polityki płacowej
 • prowadzenia bazy danych osobowych pracowników
 • prowadzenie teczek osobowych
 • przygotowywanie dokumentacji kadrowej
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy i ewidencji urlopów
 • kontrola terminów kończących się umów, szkoleń, badań
 • udziału w kontrolach uprawnionych organów administracji państwowej

W ramach usługi płacowej zapewniamy:

 • naliczanie wynagrodzeń
 • przygotowywanie przelewów bankowych
 • sporządzanie wymaganych prawem deklaracji i dokumentacji do ZUS, US, GUS, PFRON
 • określanie zaliczek podatku dochodowego pracowników
 • określanie składek ZUS
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • udziału w kontrolach uprawnionych organów administracji państwowej
 • szczegółowego raportowania zgodnie z wymaganiami Klienta

 

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałym zakresem oferowanych usług: