Doradztwo dla nowo powstałych firm

OFERTA - DORADZTWO DLA NOWO POWSTAŁYCH FIRM

W przeciągu kilku ostatnich lat znacznie uproszczono wiele procedur i ograniczono szereg trudności formalno-prawnych z którymi musi zmierzyć się początkujący przedsiębiorca w przeddzień podjęcia decyzji o uruchomieniu własnej działalności gospodarczej. Jednak pomimo wprowadzonych uproszczeń i udogodnień otwarcie działalności i stawianie w niej pierwszych kroków stwarza wiele trudności. Wybór formy prawnej , sposobu opodatkowania oraz szereg innych działań wymagają fachowej i praktycznej wiedzy, którą niekoniecznie musi posiadać ktoś, kto ma pomysł na biznes i chęci zrealizowania go.

Wychodząc na przeciw Biuro Rachunkowe AFIN z Zabrza pragnie zaoferować wszystkim zainteresowanym kompleksową ofertę wsparcia dla nowo powstających firm. Niniejsze usługi skierowane są do wszystkich tych, którzy chcą otworzyć własną działalność w sposób świadomy, zaplanowany i bezpieczny, jak również do osób które pewne kroki w tym zakresie już poczyniły, aczkolwiek nie czują się pewnie w nowym otoczeniu.

W ramach wsparcia przeprowadzamy gruntowną analizę planowanej działalności. Następnie na jej podstawie wspomagamy naszych Klientów w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania, załatwiamy wszelkie formalności w urzędach, zapewniamy pomoc w przeprowadzeniu pierwszych transakcji gospodarczych z klientami. Wszystko po to, aby odciążyć Państwa od formalności i umożliwić skupienie się na realizowaniu swoich pomysłów i prowadzeniu biznesu.

UWAGA ! Dla firm które zdecydują się zawrzeć z nami umowę o prowadzenie księgowości wsparcie jest bezpłatne. Co więcej, przygotowaliśmy dla wszystkich nowych firm promocję „pół roku za pół ceny”.


JAK DZIAŁAMY ?

W oparciu o wieloletnie doświadczenie w obsłudze Klientów zakładających działalność Biuro Rachunkowe AFIN wypracowało optymalny plan działania:

 

ETAP 1. Określenie zakresu planowanej działalności gospodarczej

Pierwszym krokiem jest określenie w jakiej branży przyszły przedsiębiorca pragnie funkcjonować oraz jakie czynności planuje wykonywać. Na podstawie zebranych informacji przyporządkowujemy określone rodzaje działalności do kodów zgodnie z wykazem PKD (Polska Klasyfikacja Działalności), które podlegają wpisowi do ewidencji działalności. Określenie ich na początku jest niezwykle ważne – od rodzajów i klasyfikacji działalności zależy wiele aspektów związanych z daną działalnością, w tym forma prawna przedsiębiorstwa, forma opodatkowania, możliwość zwolnienia z podatku VAT czy też konieczność instalowania kasy fiskalnej. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że nie ma ograniczenia odnośnie liczby możliwych do zgłoszenia rodzajów działalności (kodów PKD). Ponadto, w przypadku rozwoju firmy istnieje możliwość rozszerzenia zakresu prowadzonej działalności.

 

ETAP 2. Wybór rodzaju formy prowadzenia działalności

Przyszły przedsiębiorca podejmując decyzję o założeniu własnej działalności zmuszony jest zdecydować się na formę w jakiej będzie ona prowadzona. Wybór ten jest bardzo ważny gdyż od formy prawnej przedsiębiorstwa zależy wiele czynników np. koszt rejestracji, zakres odpowiedzialności za zobowiązania firmy, sposób podejmowania decyzji, koszt prowadzenia firmy czy sposób rozliczania podatku. Możliwości są ogromne – od najprostszej formy czyli jednoosobowej działalności gospodarczej, poprzez spółki cywilne czy jawne, skończywszy na bardziej zaawansowanych spółkach kapitałowych. Na tym etapie przeprowadzamy wraz z Klientem szczegółową analizę i pomagamy w wyborze najodpowiedniejszej formy.

 

ETAP 3. Wybór formy opodatkowania

W zakresie możliwym dla danego rodzaju działalności czy formy prawnej firmy przeprowadzamy symulację różnych form opodatkowania i proponujemy Klientowi wybór najkorzystniejszej.

 

ETAP 4. Rejestracja firmy

Jeżeli zgodnie z wybraną formą prawną firma podlega wpisowi do CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) wypełnimy elektroniczny wniosek CEIDG-1 . W przypadku formy prawnej podlegającej wpisowi do KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) dokonujemy rejestracji w systemie S24 oraz składamy w stosownym Urzędzie Skarbowym zgłoszenie NIP-8.

 

ETAP 5. Zgłoszenie do VAT

Jeśli w wyniku przeprowadzonej wcześniej analizy stwierdzono zasadność rejestracji firmy jako czynnego podatnika podatku VAT lub podatnika VAT-UE sporządzamy i składamy do stosownych organów zgłoszenie VAT-R.

 

ETAP 6. Zgłoszenie do ZUS

Po zarejestrowaniu firmy Centralna Ewidencja przesyła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informację o tym, że na rynku pojawił się nowy płatnik składek. Następnie nowy przedsiębiorca w terminie 7 dni zobowiązany jest zadeklarować zakres swojego ubezpieczenia. W zależności od sytuacji pomagamy w wyborze najkorzystniejszego wariantu.

 

ETAP 7. Kasa fiskalna

Od rodzaju działalności oraz formy prawnej odbiorców zależy, czy nowo powstała firma ma obowiązek użytkowania kasy fiskalnej od pierwszego dnia prowadzenia działalności, czy instalację kasy może odwlec w czasie lub czy może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku jej posiadania. Informujemy klienta ze stosownym wyprzedzeniem o konieczności zakupu i instalacji kasy. Ponadto od wielu lat współpracujemy z firmą zajmującą się fiskalizacją, którą z przyjemnością Państwu zarekomendujemy.

 

ETAP 8. Rachunek bankowy

Zasadniczo każdy przedsiębiorca musi posiadać rachunek bankowy. Osoby fizyczne prowadzące działalność nie mają obowiązku posiadania firmowego rachunku i mogą korzystać z rachunku prywatnego. Jednakże w dobie aktualnej oferty bankowej, warto zastanowić się nad kontem biznesowym, które daje przedsiębiorcy szereg udogodnień i korzyści. Na tym etapie przedstawiamy korzyści posiadania rachunku firmowego i jesteśmy Państwu wskazać co najmniej dwa sprawdzone produkty bankowe spełniające wszelkie oczekiwania przedsiębiorców.

 

ETAP 9. Oprogramowanie do prowadzenia firmy

W dobie nowoczesnych internetowych technologii i mobilnych rozwiązań wystawianie faktur ,prowadzenie magazynu czy rozrachunki z klientami powinny się odbywać z zastosowaniem wysokiej klasy, dedykowanego oprogramowania. Korzyści płynące z takiego rozwiązania to między innymi: szybkość przeprowadzania operacji, stały dostęp do danych, automatyzacja zadań, pozytywny wpływ na wizerunek firmy itd. W zależności od potrzeb i skali działań proponujemy Klientom zakup oraz wdrożenie stosownego oprogramowania, dostosowanego do potrzeb firmy.

 

ETAP 10. Wprowadzenie prywatnego majątku na stan firmy

Rozpoczynając prowadzenie własnego biznesu przedsiębiorcy często posiadają prywatny majątek zakupiony przed otwarciem firmy, który jest ich własnością i chcą go wykorzystywać w działalności . Można do niego zaliczyć wszelkie nieruchomości oraz ruchomości między innymi: lokale, samochody, komputery i drukarki, narzędzia i meble. Co do zasady nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń. Na tym etapie nasze zadanie sprowadza się do wskazania majątku możliwego do wprowadzenia na stan firmy, właściwej wyceny tego majątku oraz przesunięcia go w odpowiednim czasie i w sposób optymalny podatkowo.

 

ETAP 11. Pracownicy

Niektóre typy działalności wymagają zatrudnienia pracowników już od pierwszego dnia. Zapewniamy szkolenie oraz doradztwo w zakresie najkorzystniejszych rozwiązań dotyczących zatrudniania kadry pracowniczej i polityki wynagrodzeń. Ponadto współpracujemy ze specjalistami z branży BHP i prawa pracy którzy wesprą Państwa w bardziej złożonych problemach.

 

ETAP 12. Pierwsze kroki w prowadzeniu działalności

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce nie należy do najłatwiejszych. Potwierdzają to liczne badania i ankiety prowadzone wśród przedsiębiorców, a także analizy porównujące warunki prowadzenia biznesu w różnych krajach. Dokumentowanie pierwszych operacji gospodarczych, szukanie źródeł finansowania działalności, zawieranie umów, problemy ze ściąganiem wierzytelności – to tylko niektóre czynności które potrafią przysporzyć problemów. Towarzyszymy początkującym przedsiębiorcom w stawianiu pierwszych kroków w prowadzeniu działalności. Każdy nasz nowy Klient może liczyć na tym etapie na naszą pomoc niemal w każdym aspekcie.

Jak już wspomnieliśmy powyższy zakres zagadnień może wykraczać poza wiedzę młodego przedsiębiorcy. Niejednokrotnie ogrom formalności gasi zapał wielu ludzi. Biuro Rachunkowe AFIN zlokalizowane w mieście Zabrze zachęca do współpracy wszystkich początkujących przedsiębiorców. Z przyjemnością i pełnym zaangażowaniem poprowadzimy księgowość Państwa firmy i przeprowadzimy przez powyższe etapy tworzenia biznesu.Zapraszamy do zapoznania się z pozostałym zakresem oferowanych usług: